Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
Onze doelgroep is voornamelijk gericht  op 3 groeperingen:
  • Asielzoekers, woonachtig in het asielzoekerscentrum van de gemeente Echt-Susteren
  • Nieuwkomers, statushouders en arbeidsmigranten uit de gehele regio.
  • Gezinsherenigers, uit de gehele regio. 
Enkele leerlingen hebben soms al (Westers) onderwijs  gehad,  echter  vanuit de huidige populatie hebben onze  leerlingen nauwelijks school of onderwijs genoten en zijn dus voornamelijk  niet-Nederlands sprekend.

De nieuwkomers verblijven gemiddeld 1 tot 2 jaar op onze school, afhankelijk van hun achtergrond en mogelijkheden. Voor de asielzoekersleerlingen  is vaak geen termijn aan te geven en kampen we met een grote variatie van leerlingen die instromen en binnen een korte tijd weer uitstromen. Dit brengt veel beweging maar vaak ook veel beroering met zich mee, door de vele traumatische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en de onzekere factoren die deze leerlingen mee dragen.
Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit van allen die hierbij betrokken zijn, maar is tevens een grote en vooral mooie uitdaging.

"Tell-me" voor en over kinderen in asielzoekerscentra.

Op www.tell-me.nl vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. In woord en beeld wordt niet alleen algemene informatie gegeven die voor hen belangrijk is, maar ook heel specifieke.
Zo is er voor elk azc een antwoord te vinden op de vraag of er speciale activiteiten voor kinderen in de buurt zijn, waar het dichtstbijzijnde zwembad is en of er bijvoorbeeld een bus in de buurt is. Bovendien kunnen kinderen op de site over uiteenlopende onderwerpen vragen stellen aan deskundigen én kunnen ze met elkaar praten op een forumpagina.