Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
De Ouderraad.

De ouderraad (OR) heeft een belangrijke functie op de Driepas. Ze organiseert in samenwerking met het team activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben. U kunt hierbij onder meer denken aan de invulling van de afsluitdagen, de eerste schooldag, excursies, toneelvoorstellingen, schoolreizen, het schoolverlaterskamp, fondswerving, Avondvierdaagse, overblijven en meedenken over verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden geheel betaald uit het schoolfonds en kunnen natuurlijk alleen maar worden georganiseerd wanneer er voldoende financiële middelen aanwezig zijn. De school krijgt namelijk alleen geld voor het daadwerkelijk lesgeven en alle kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit schoolfonds wordt beheerd door de Ouderraad van de Driepas. De ouderraad vraagt hiertoe alle ouders /verzorgers een vrijwillige bijdrage te storten in het schoolfonds.

In de ouderraad zitten alleen ouders van de Driepas. Jaarlijks houdt de OR een algemene ouderavond.

De raad vergadert één keer per zes weken 's avonds in het schoolgebouw. Notulen van deze vergadering zijn via onderstaand mailadres op te vragen.

Contact:
or@driepas.nl