Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.

Sites en downloads

Stichting Kindante.
Protocol "Vervanging op school"
(richtlijnen bij afwezigheid van een leerkracht / richtlijnen indien geen vervanging beschikbaar is)

Waarschijnlijk heeft u uit het nieuws vernomen dat de Tweede Kamer heeft gesproken over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ook wel flexwet genoemd. Deze wet is voor het basisonderwijs reeds ingegaan op 1 juli 2015, maar de gevolgen ervan zullen vanaf 1 juli a.s. pas echt merkbaar gaan worden. De besturen van de Zuid Limburgse scholen maken zich hier grote zorgen over en vragen u om hulp.
In deze brief leggen we uit waarom: brief aan ouders inzake WWZ
Nieuwsbrief 5 Stichting Kindante februari 2017
Nieuwsbrief 4 Stichting Kindante december 2016
Nieuwsbrief 3 Stichting Kindante oktober 2016
Stichtingsnieuwsbrief "spreiding en huisvesting" maart 2016
Stichting Kindante - Hoe te handelen bij een calamiteit
Stichtingsnieuwsbrief "spreiding en huisvesting" december 2015
Stichtingsnieuwsbrief "spreiding en huisvesting" november 2015


OBS de Driepas diversen: 
Samenvatting Kwaliteitsonderzoek OBS de Driepas (One Page Resultaten KVL)
Beleidsplan Cultuureducatie OBS de Driepas
Rapport van bevindingen - vierjaarlijks bezoek Onderwijsinspectie 2014


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Midden-Limburg.
Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Daar kun je soms best hulp bij gebruiken. Het is heel normaal om vragen over opvoeden of opgroeien te hebben. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook en biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen. Bezoek hier de website voor meer informatie en een overzicht van themabijeenkomsten en workshops bij u in de buurt. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van CJG. 


GGD
Bezoek hier de website van GGD Noord-Limburg
Bezoek hier de website van GGD Zuid-Limburg


Menswel
De Menswelgroep houdt zich o.a. bezig met diverse vormen van welzijnwerk in de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen (Menswel - Werken aan Welzijn). Daarnaast houdt deze stichting zich bezig met Sport en Bewegingsprojecten(Menswel - Sport). De Stichting Menswel Sport is alleen werkzaam in de gemeente Echt-Susteren. Bezoek hier de website voor meer informatie (waaronder de BIND Sportprojecten).