Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!
Hoofdlocatie

Het onderwijs in de groepen 1/2

In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren centraal. Bij de jongste kleuters gaat het in de eerste plaats om het wennen aan het naar school gaan. Bij het ene kind verloopt dit snel, bij het andere minder snel. We hanteren bij de jongste kleuters het kindvolgende onderwijs. Dit houdt in dat de 4-jarige kleuters die net op school zijn de eerste 2 maanden voor zover mogelijk binnen het groepsproces vooral zelf ontdekkend de klas kunnen verkennen. Na de gewenningsperiode gaan we over op het ontwikkelingsgericht onderwijs ofwel basisontwikkeling. 


Wilt u alles weten over het kleuteronderwijs op obsDe Driepas?

Lees dan hier meer over: