Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
Motoriek

De motoriek is onder te verdelen in de grove en de fijne motoriek.
Dit komt ook uitgebreid aan bod in onze methode Onderbouwd en wordt gevolgd via het Onderbouwd Online registratiesysteem. Op de leerlingenkaart kunnen de kleuters ook hierbij zelf hun ontwikkeling bijhouden door het plaatsen van stempels en plakken van stickers bij behaalde doelen.

Grove motoriek
De kinderen van groep 1 en 2 gaan dagelijks naar de speelzaal. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs en vrije spelsituaties komen alle vaardigheden aan bod. Daarnaast gaan de kinderen regelmatig buiten spelen, waarbij ze gebruik kunnen maken van de klimtoestellen, zandbak en losse materialen zoals fietsen en karren.
 
Fijne motoriek
De fijne motoriek betreft de bewegingen met de hand en vingers. Tijdens de werkles komen de fijn motorische vaardigheden nadrukkelijk aan bod. Dit kan met ongevormde materialen zoals klei, zand en water, maar ook met vormgevende materialen zoals werken met papier, knippen, prikken, tekenen en schilderen. Materialen zoals kralen rijgen en de kralenplank bevorderen de fijne motoriek. Daarnaast zijn er de praktische vaardigheden zoals strikken en knopen open en dicht doen. Vanuit de methode Onderbouwd kunnen de kleuters hierbij een diploma ontvangen als deze vaardigheden beheerst worden.

Naast Onderbouwd wordt de methode Schrijfatelier gebruikt. Deze methode onderscheidt de volgende onderdelen:
 - basisvormen (cirkel, vierkant, golvende lijnen, hoekige lijnen)
 - lichaamsoriëntatie (hoofd, romp, armen, benen)
 - evenwicht
 - tweezijdig bewegen
 - ritmische lijnen

Met de totale aanpak van deze methodes worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op het leren schrijven. Er zijn zowel oefeningen voor de grove motoriek (in de speelzaal en op het schoolplein) als de fijne motoriek (het "atelier" met verschillende opdrachtkaarten). Vanuit de verschillende opdrachten met de tweehandigheid ontwikkelt zich uiteindelijk de voorkeurshand om te schrijven (links of rechts).