Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Pestprotocol

Waarom een pestprotocol?

OBS De Driepas wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas, op het schoolplein en tijdens buitenschoolse activiteiten. In veel gevallen lukt dit door (on)geschreven regels aan te bieden en deze te onderhouden, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de kinderen te maken. Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan. Dat het niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen moeten leren en daar dus energie in moeten steken. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan.

De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen van obs De Driepas zijn:
  1. Word je gepest, praat er thuis en op school over. Voel je niet schuldig. Je mag het niet geheim houden!!
  2. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
  3. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten (d.w.z. dat een bepaald kind nooit mee mag doen).
  4. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
  5. Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen die het kind als vervelend ervaart.
  6. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen
  7. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
  8. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
  9. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit. Lukt dat niet dan meld je dat bij de overblijfkracht, de leerkracht of een vertrouwenspersoon.
  10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de overblijfkracht je leerkracht of een vertrouwenspersoon. Dat is dan geen klikken!!!

Wilt u het hele protocol lezen? Klik dan hier.