Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) heeft een belangrijke functie op De Driepas. Ze organiseert in samenwerking met het team activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben. U kunt hierbij onder meer denken aan de invulling van de afsluitdagen, de eerste schooldag, excursies, toneelvoorstellingen, schoolreizen, het schoolverlaterskamp en meedenken over verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden geheel betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die aan ouders wordt gevraagd en kunnen alleen maar worden georganiseerd wanneer er voldoende financiële middelen aanwezig zijn. De school krijgt namelijk alleen geld voor het daadwerkelijk lesgeven en alle kosten die daarmee gemoeid zijn. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de Ouderraad van De Driepas.

In de ouderraad zitten alleen ouders van De Driepas. Jaarlijks houdt de OR een algemene ouderavond.

De raad vergadert één keer per zes weken 's avonds in het schoolgebouw. Notulen van deze vergadering zijn via onderstaand mailadres op te vragen.

Contact: or.driepas@kindante.nl