Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een vergadering van ouders en leerkrachten die rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. De taken en bevoegdheden van de MR liggen vast in het MR-reglement.

Het schoolbestuur vraagt over veel beleidszaken advies of instemming aan de MR. Dit gebeurt onder meer bij het bepalen van schoolvakanties of het aanpassen van het schoolplan. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven en voorstellen doen over schoolse zaken.

De leden van de MR worden gekozen voor een termijn van minimaal 2 jaar. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding
  • Renée Joosten (voorzitter)
  • Tim Orta
  • Anne Sanders
Teamgeleding
  • Anita Niessen
  • Celine Otten
  • Kim van Rooijen

Contact: mr.driepas@kindante.nl
Uiteraard kunt u ons ook gerust mondeling aanspreken.