Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Na een hele morgen hard werken, lezen, schrijven, nieuwe dingen ontdekken, is het tijd voor ontspanning. Samen met de leerkracht wordt er een boterhammetje gegeten en dan even lekker naar buiten. Ook de leerkracht heeft behoefte aan een pauze. En dan zijn wij er... het TSO-team.

Wie zijn wij?
Ons team bestaat uit een groep van circa 10 enthousiaste overblijfkrachten en een coördinator. 
Wij willen graag, samen met de kinderen, zorgen voor een gezellige, ontspannen en veilige sfeer tijdens de pauze, waarin de kinderen nieuwe energie kunnen opdoen om in de middaguren weer aan het werk te gaan.

Wat hebben we te bieden?
Op maandag, dinsdag en donderdag is er de mogelijkheid om over te blijven tijdens de middagpauze.
Om 11.30 uur komen de overblijfkrachten naar school, zodat er een moment voor overleg is vóór de pauze. De overblijfkrachten zijn in verschillende groepen vanaf 12.00 uur tot 13.10 uur actief bezig met de kinderen.
Elke dag is er op de Hoofdlocatie een leerkracht per twee leerjaren het laatste kwartier van de pauze erbij aanwezig . Hiervoor is gekozen om de lijntjes tussen de leerkracht en de overblijfkrachten kort te houden en er vóór het einde van de pauze eventueel zaken doorgegeven kunnen worden. Zodat de les direct na de pauze kan beginnen en er geen tijd afgesnoept wordt om zaken die in de pauze gebeurd zijn nog af te moeten handelen.
Bij zowel de onderbouw alsook de bovenbouw, streven wij ernaar om 3 overblijfkrachten in te plannen. Op de Taalschool zijn er 3 overblijfkrachten per keer voor de hele locatie.
Na afloop is er wederom een overlegmoment met de coördinator en worden bijzonderheden genotuleerd.

Gecertificeerde overblijfkrachten
We streven ernaar om binnen ons team steeds meer gecertificeerde krachten te krijgen. Elk schooljaar wordt er enkele overblijfkrachten de mogelijkheid geboden hier een cursus voor te volgen.
De coördinator draagt zorg voor de organisatie, creëert overlegmomenten, is klankbord voor de overblijfkrachten en bewaakt de kwaliteit. Er is regelmatig een overleg met het hele TSO-team, de algemeen coördinator van school, een leerkracht  en de coördinator TSO, om een en ander te bespreken.
De overblijfkrachten ontvangen een kleine onkostenvergoeding (vrijwilligersbijdrage) per dag.

Overblijfcommissie
Verder is er de overblijfcommissie, die bestaat uit de schoolleider, een lid van de ouderraad, een overblijfkracht en de coördinator TSO.
 
Het programma
Wanneer de kinderen naar buiten gaan, kunnen ze kiezen uit verschillende spelmaterialen.
Voor de bovenbouw zijn er:
Voetbal, basketbal, stelten, hoepels, pingpong, elastieken, Jenga, knikkeren, schaken, touwtjespringen, blokken, grote bordspelen en er zijn paardenteugels om mee te spelen. Verder zijn er rekstokken en  banken op het schoolplein.
Voor de onderbouw zijn er:
Speeltoestellen, een wiebelbrug, fietsjes, karren, hinkel vakken, blokken, zandbak, stelten,voetbal, touwtjespringen, vangspel, knikkeren, paarden teugels, bankjes.
Voor de Taalschool zijn er:
Speeltoestellen, karren, steppen, stelten, skeelers,touwtje springen, voetbal, bankjes etc..

Ook kunnen de kinderen op de Hoofdlocatie ervoor kiezen om deel te nemen aan het binnenprogramma. Een van de overblijfkrachten begeleid de kinderen dan in de aula van school. Kinderen kunnen knutselen, tekenen, schilderen, met Lego spelen, een bordspel doen, kleien, lezen etc. Rust staat bij dit programma centraal.

Als het buiten regent, blijven de kinderen in het eigen klaslokaal, samen met de groepsleerkracht en een overblijfkracht. Er is dan geen binnenprogramma. Samen met de overblijfcommissie, overblijfkrachten en coördinator, zijn er een aantal regels opgesteld waar we ons aan houden. Dit om duidelijkheid te bieden voor zowel kinderen alsook voor de overblijfkrachten.

Contact
Dit is in het kort wat wij doen als TSO-team. Het werken met kinderen als overblijfkracht bied elke dag opnieuw weer speciale momenten, een uitdaging om creatief om te gaan met de problemen waar kinderen tijdens het spel mee geconfronteerd worden. Ze vragen om sturing, begeleiding en oplossingen. Kinderen geven energie, houden je jong en laten je zien hoe je zelf functioneert.
Onze overblijfkrachten doen hun best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, voelen zich verantwoordelijk, zijn betrouwbaar. We streven samen naar het beste voor de kinderen.
 
Als u als ouder interesse heeft om met ons mee te doen en bijvoorbeeld een uurtje per week ons team wil komen versterken, zouden wij dat erg waarderen. U kunt dan contact opnemen met de schoolleider of de coördinator van de TSO. Dit kan via tso@driepas.nl of via het telefoonnummer van school 0475 411970.