Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

International Primary Curriculum (IPC)

Sinds schooljaar 2011-2012 is obs De Driepas een IPC-school.  
Een aantal belangrijke uitgangspunten voor het International Primary Curriculum:
 • een curriculum met passie voor leren;
 • op de toekomst gericht;
 • aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden;
 • leerdoelen staan centraal;
 • zaak- en creatieve vakken vanuit een thema;
 • up-to-date hersenvriendelijk leren;
 • curriculum met een internationale dimensie.
 
Het IPC is opgebouwd uit verschillende " Units":
 • Early Years   (kleuterbouw - groep 1 en 2)
 • Milepost 1     (onderbouw - groep 3 en 4)
 • Milepost 2     (middenbouw - groep 5 en 6)
 • Milepost 3     (bovenbouw - groep 7 en 8)
De Driepas werkt vanaf groep 3 met IPC. Het IPC-onderwijs omvat de volgende vakken:
kunstzinnige vorming, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, ICT, muziek, lichamelijke opvoeding en internationale gerichtheid.
 
De duidelijke structuur en opbouw van een IPC-unit (thema):
 • Startpunthet begin van iedere unit start met een enthousiasmerende activiteit (doel: de kinderen zijn gemotiveerd om meer over dit onderwerp te gaan leren).
 • Uitleg van het thema: de leerkracht informeert de kinderen over wat ze gaan leren aan de hand van de gegeven leerdoelen per vakgebied (doel: de kinderen hebben overzicht over wat ze gaan leren zodat ze in staat zijn beter nieuwe verbanden te leggen).
 • Activiteiten en onderzoekde lessen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten (doel: de kinderen behalen de leerdoelen per vak, de persoonlijke doelen en internationale doelen).
 • Afsluitingiedere unit eindigt met deze feestelijke activiteit, waar de kinderen terugkijken op de unit en anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd (doel: de kinderen worden zich meerbewust van het geleerde en ze leren van elkaar).
De leerdoelen worden per unit uitgesplitst in kennisdoelen (de kinderen weten dat…), vaardigheidsdoelen (de kinderen zijn in staat om…) en inzichtdoelen (de kinderen begrijpen dat…).

Meer weten over het IPC?  Klik dan op de link van het IPC op onze website.