Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Verkeer

Rapportage Veilig Verkeer Nederland - reisgedrag school-thuisroute.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) zet zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rond scholen en school-thuisroutes. Om in de toekomst beter werk te kunnen verrichten op het gebied van verkeersveilige schoolomgevingen is het voor VVN belangrijk om representatieve uitspraken te kunnen doen over het reisgedrag van basisschoolkinderen op de school-thuisroute. Basisschoolkinderen zijn meestal tussen de 4 en 12 jaar en mogen nog niet zelf beslissen hoe ze zich van en naar school verplaatsen. Dit bepalen de ouders. Omdat de ouders zo‟n grote invloed hebben op de manier van reizen van basisschoolkinderen is het interessant te onderzoeken waarom ouders hun kinderen op een bepaalde manier naar school laten gaan. Centrale vraag in dit onderzoek is dan ook "wat zijn de belangrijkste motieven van ouders om de kiezen voor een bepaalde vervoerwijze?".

Wilt u het hele rapport lezen? Klik dan op onderstaande link. 

"Samen veilig naar school - Hoe ouders aankijken tegen de school-thuisroute".