Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Omgaan met beelddragers

Op onze school laten wij u geregeld met foto's en soms video's zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto's (en soms in video's) te zien zijn. Ook ons bestuur (Kindante) publiceert op haar internetpagina soms foto's van kinderen die op een van de 32 scholen zitten.
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochter, omdat dit wettelijk is verplicht. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto's van uw kind op internet verschijnen.
 
Via Isy vragen wij daarom jaarlijks uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto's te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen zelf waarom het gebruik van foto's en video's wel of niet mag. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het maken van foto's door ouders mag alleen met toestemming van de schooldirectie en alleen van hun eigen kind(eren). Meer informatie over de afspraken van het maken van foto's door ouders leest u hier.